Main navigation

ในการทำงาน ให้คำชี้แนะมากแค่ไหนจึงจะเหมาะสม

Q ถาม :

กราบอาจารย์ ตอนนี้ทีมยังอยู่ในช่วง trial and error งานทางปัญญาที่ลึกซึ้งกันอยู่ ยังไม่ลงตัวทีเดียวค่ะ
หนูรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ไม่ลงตัว ไม่ใช่ปัญญาของผู้ทำ แต่เป็นการตั้งจิตในการทำ และกำลังพยายายาม balance ว่า ถ้า comment จุกจิกมากไป ก็จะทำให้เสียกำลังใจ ถ้าน้อยไป ก็ทำให้เสียมาตรฐาน รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

วิธีการ 

1. กำหนดช่วงมาตรฐานที่ยอมรับได้

2. ระบุเกณฑ์สำคัญที่ต้องไม่พลาด

3. ระบุเกณฑ์ไม่สำคัญที่ควรคำนึงถึง แต่ผ่อนปรนได้

4. ส่วนที่เหลือ​ เคารพสิทธิ์ทีมงาน ให้อิสระทีมงานในการแสดงผลงานตามสติปัญญาของเขาเอง

5. ให้กำลังใจทีมงานก่อนเสมอด้วยการยอมรับงานบางส่วนที่ใช้ได้แล้วก่อน

ทีมงานก็จะรู้สึกอิสระ มีจิตสำนึกระมัดระวัง และเป็นสุขเสมอในขณะทำงาน

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

สติ ปัญญา ความสุข การงาน