Main navigation

ทำไมคนดีกับคนดีอยู่ร่วมกันยังมีปัญหา

Q ถาม :

อาจารย์ขา ทำไมคนดีกับคนดีอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันแล้วยังมีปัญหาคะ แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรคะ และต่อไปเราควรเลือกอยู่เลือกทำงานกับคนเช่นไร ไม่อยู่ไม่ทำงานกับคนเช่นไร และจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นคะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

โลกทั้งโลกมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เพราะคนต่างถือว่าตนดี แต่เป็นดีคนละเกณฑ์ แล้วเอาเกณฑ์ของตนไปฟาดฟันกันจนพินาศย่อยยับ นั่นเป็นผลแห่งความบ้าดี จำหลักไว้ง่าย ๆ ดีที่ไม่สงบสุขเป็นดีเทียม ไม่ใช่ดีแท้

เราจะแก้ไขอย่างไรคะ  

1. ปรับเกณฑ์ให้เสมอกันถ้าสามารถ

2. ถ้าไม่สามารถ ต้องเคารพสิทธิ์ตน เคารพสิทธิ์คนอื่น

เคารพสิทธิ์ตน อย่าให้ใครมาก้าวก่ายความสงบสุขของเรา 

เคารพสิทธิ์คนอื่น อย่าไปก้าวก่ายความสงบสุขของคนอื่น

3. ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น

ไม่บีบ ไม่ฝืนตน เพื่อวิ่งตามดีของคนอื่น

ไม่บีบ ไม่ฝืนคนอื่น เพื่อวิ่งตามดีของตน

เราควรเลือกทำงานกับคนเช่นไร 

ควรเลือกคนที่

1. คนที่ชื่นชมคุณค่าเรา และเราก็ชื่นชมคุณค่าของเขา

2. มีเป้าหมายเดียวกัน

3. มีวิถีวิธีสู่ความสำเร็จที่ปฏิบัติง่ายสำเร็จง่าย

4. มีอริยทรัพย์เป็นทุนพอควรที่จะเจริญได้

5. หันสิ่งดี ๆ เข้าหากัน ไม่โยนกิเลสใส่กัน

6. มีเกณฑ์ความดีเสมอกัน 

7. เคารพสิทธิ์ของกันและกันเสมอ

8. อยู่ด้วยแล้วสบายใจ

9.  ทำงานด้วยแล้วเจริญ

10.  ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วผ่องใส

11. พาเราบริสุทธิ์ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ไม่ควรทำงานกับคนเช่นไร 

ควรหลีกเลี่ยง  

1. คนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา หรือเราไม่เห็นคุณค่าของเขา

2. คนหลงผิด

3. คนโง่ที่อวดเก่ง

4. คนประสาท ที่ทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยาก ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่

5. คนบ้าดี เอาเกณฑ์ดีของตนไปฟาดฟันเกณฑ์ดีของคนอื่น

6. คนบ้าอัตตา คิดว่าคนอื่นต้องสนองความต้องการของตน

7. คนบอด เห็นสิ่งสำคัญว่าไม่สำคัญ เห็นสิ่งไม่สำคัญว่าสำคัญ คนเช่นนี้วนเวียนผิดจุด ยิ่งทำยิ่งห่างไกลความสำเร็จ

8. คนที่ดูหมิ่นตน คนที่ดูหมิ่นคนอื่น กรรมดูหมิ่นจะทำให้เสื่อม ต้องละการดูหมิ่นเด็ดขาด สู่สัมพันธ์สรรเสริญจึงจะเจริญได้

9. คนที่เบียดเบียนคนที่บริสุทธิ์มากกว่าเพื่อคนที่บริสุทธิ์น้อยกว่า พวกนี้ขาดทุนความดีตลอดเวลา และต้องตกต่ำ

10. คนละเมิดสิทธิ หน้าที่ อำนาจตัดสินใจของผู้อื่น อันนี้เป็นความผิดทั้งกฎหมาย ทั้งกฎแห่งกรรม ทั้งกฎแห่งธรรม พวกนี้ต้องรับชะตากรรมโดยหลีกเลี่ยงยาก

11. คนที่อยู่ด้วย ทำงานด้วย แล้วเร่าร้อน จิตใจเสียหาย สุขภาพเสียหาย ไม่ควรข้องเกี่ยวเลย หากขืนทน ก็จะเหมือนตกนรกทั้งเป็น

นี่คือคนที่ควรหลีกเลี่ยง
 
จะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

1. รีบบริสุทธิ์ และพากันบริสุทธิ์ จิตบริสุทธิ์กับจิตบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาใด ๆ ระหว่างกันเลย

2. หากยังไม่บริสุทธิ์ ให้แบ่งโซน แบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบกันทำให้เหมาะกับเกณฑ์ของแต่ละคน ด้วยความเคารพสิทธิ์ในความแตกต่างของกัน โดยไม่ก้าวล่วงผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นมาก้าวล่วงตน

ภาพจำ

ดีไม่ใช่ความบริสุทธิ์ แต่ใช้เป็นฐานส่งสู่ความบริสุทธิ์ได้ บริสุทธิ์แท้อยู่เหนือดีเหนือชั่ว

พระกกุสันโธพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า ความชั่วเหมือนแรงดึงดูดของโลก ดึงให้ลงต่ำ ความดีเหมือนจรวดขับออกจากแรงดึงดูดนั้น เมื่อพ้นแรงดึงดูดของโลก (กิเลส) แล้ว ก็ต้องปล่อยจรวด (ดี) ทิ้ง เพื่อให้ยานเป็นอิสระบริสุทธิ์ ทำกิจต่าง ๆ ได้


 

คำที่เกี่ยวข้อง :

อัตตา ความบริสุทธิ์